Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u/je zich aanmelden bij onze commissie stuur dan een mail naar: eschsoesch@gmail.com of neem contact op met één van onze commissieleden.

Contact gegevens comité 2023 

Gedeeld voorzitterschap: Annemarie Hulsen

Gedeeld voorzitterschap: Amy Castelijns

Secretaris: Rachel van de Pol

Penningmeester: Bogusia Dylewski

Sanne Veerman

Karla Konings

Onderhoud website: Karla Konings